KOOPERATIVNÍ UČENÍ

21.09.2015 20:52

Čtrnáctý den v novém školním roce jsme vyzkoušeli s novým kolektivem dětí kooperativní učení.

Co je kooperativní učení? Učení založené na vzájemné spolupráci dětí při řešení společných složitějších problémů a situací; učí děti rozdělovat si role a úkoly, plánovat činnosti, spolupracovat, pomáhat si, radit si, vyvíjet společné úsilí, kontrolovat a hodnotit společnou práci

Děti byly rozděleni na dvě skupiny  9 kluků a 9 holek. Prvním úkolem bylo vybrat vedoucího skupiny, děvčata si vybrala rychle jednu holčičku. Kluci většinou určili sebe, po chvilce se i oni domluvili na vedoucím. 

Skupiny dostaly za úkol nakreslit na formát velikosti stolu ilustraci k básni "Kutálí se ze dvora". Někdo maloval sám, jiný se radil. Důležité bylo, že všechny děti se zapojily do malování.Byl vytvořen první krůček vzájemné spolupráce dětí. 

Tyto kooperativní činnosti budeme plánovat během celého školního roku.