ZAMĚSTNANCI MŠ

 

O vaše děti u nás pečují:

jméno funkce
JANA HABÁNOVÁ ředitelka
ALENA LUPÍNKOVÁ učitelka
JITKA JIŘÍKOVÁ  učitelka
JANA HABÁNOVÁ vedoucí školní jídelny, školní asistentka
JANA RŮDOVÁ kuchařka
EVA LUPÍNKOVÁ školnice, pomocná kuchařka