EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (ESS)

 

V rámci předškolní výchovy a vzdělávání se i letos budou konat "skupinky pro předškoláky", kde se naše děti připravují na vstup do základní školy. Spolu s rodiči plní různé úkoly, učí se jazykolamy, dělají různé cviky na uvolnění, které pomáhají při psaní, snaží se pracovat "jako" ve škole. Rodiče tak mohou sledovat, jak jejich děti reagují na pokyny, jestli jsou schopné se koncentrovat nebo třeba co je baví. 

Skupinky zahájíme v měsíci říjnu a měly by se konat vždy jednou za 14 dnů ve středu. 

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU