ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE STRAVOVÁNÍ

 

Odhlašování na den následující - dítě je třeba odhlásit vždy nejpozději do 13:00 (např. odhlášení na pondělí je možné nejpozději v pátek do 13. hodiny)

- SMS na tel. číslo 773 790 073
  ve formátu: příjmení, jméno, termín absence od - do (včetně)

- telefonicky na číslo 546 440 038 nebo 778 031 925

- osobně u kohokoli ze zaměstnanců MŠ

 

V případě náhlého onemocnění si v první den nemoci rodiče dítěte mohou vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů. Jídlonosiče musí být vždy čisté a jídlo v nich je určeno k okamžité spotřebě. Prosím, doneste si jídlonosiče (vlastní nádoby) v době od 5:30 do 11h.