ŠABLONY II - MŠ Přibyslavice

 

Mateřská škola Přibyslavice se zapojila do projektu, který je dotovaný z evropských strukturálních fondů dle výzvy MŠMT OPVV, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ.

 

Z aktivit pro mateřské školy byly vybrány dvě šablony: "Školní asistent" - personální podpora MŠ a "Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ".

 

Zapojení do projektu pomůže při společném vzdělávání dětí v mateřské škole s využitím personálního posílení o školní asistenty (nejedná se o asistenta pedagoga). Školní asistent bude velkou pomocí jak při adaptaci nových dětí, které vstupují do nového prostředí a jsou odloučeni od rodiny, tak při pomoci pedagogovi s předškoláky, u kterých se klade důraz na individualizaci.

 

Důležitou oblastí podpory ze strukturálních fondů využila mateřská škola odborně zaměřených tematických setkávání - spolupráci s rodiči. V průběhu zapojení do projektu navazuje mateřská škola spolupráci s odborníky, kteří přednášejí rodičům a napomáhají tím se vzděláváním dětí (například oblast psychologie, logopedie, grafomotoriky, aj.).

 

Plakát A3.pdf (73898)